Afscheidsgedichten
Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering.

Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet.

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde.

Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen.

Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart.

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon.

Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzonder.

Herinneringen verbinden, wat het oog niet meer ziet.

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.

Ik heb tevreden geleefd, ik heb vrede met mijn lot en ik zal in vrede rusten.

Ik weet dat je er niet meer bent, maar begrijpen kan ik niet.

Je liefde, kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, iedere dag.

Je mag wel om mij huilen, maar niet blijven huilen.

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar.

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij.

Sommige dingen komen niet meer terug, maar blijven wel voor altijd in je hart.

Te mogen leven is bijzonder, het lijkt zo gewoon maar 't is een wonder.

Tijdig sterven, is de meest voorname vorm van zelfbehoud en waardigheid.

Treur niet over mijn dood, maar verblijd je over mijn leven.

Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten.

Wat zal het leven anders zijn nu jij er niet meer bent.

Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen.

We lopen niet meer, we zweven, we stijgen boven ons mens-zijn uit.

Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?

Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

Spreuken   Treur niet om mij, maar gedenk mij met een glimlach,
   want er is nog zoveel licht.
   Veeg de tranen uit je ogen,
   breng een lach op je gezicht.


   Slechts over blijft de herinnering,
   van hoe ik leefde op aarde,
   en voor degene die achterblijft,
   heeft dat de meeste waarde.


   Nu pijn en zorgen niet meer hoeven,
   en de hemelse rust is gekomen,
   zullen wij elkaar ontmoeten,
   en vrolijk praten over vroeger.


   Veel heb je ons gegeven,
   veel heb je voor ons betekend,
   plotseling uit ons leven gedreven,
   blijf je in onze harten leven.


   Leven is dankbaar zijn,
   voor het licht en de liefde,
   voor de warmte en de tederheid,
   in mensen die ons omgeven,
   leven is mensen en dingen omhelzen,
   en weer loslaten....


   De strijd heb je nimmer opgegeven,
   zelfs toen het einde werd verwacht.
   Je bleef geloven in het leven,
   vol liefde, zorg en levenskracht.


   Je naam staat in ons hart geschreven,
   het eind kwam veel te gauw.
   Maar in gedachten blijft steeds leven,
   je liefde, zorgzaamheid en trouw.


   Je was een rots in de branding,
   en koerste recht door zee.
   Je trotseerde storm en golven,
   alleen had je de wind niet mee.


   Denk aan mij terug,
   maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
   Denk aan mij terug in de stralende zon,
   hoe ik was toen ik alles nog kon.
 


   Als het lichaam niet meer wil,
   en het leven wordt een lijden,
   kan men dankbaar zijn,
   dat God het komt bevrijden.


   Je gedachtenis zal immer blijven,
   te vroeg ben je van ons heengegaan.
   We houden van je en zijn je dankbaar,
   voor alles wat je hebt gedaan.


Share on Facebook

Korte gedichten


.

Teksten voor linten

Afscheid nemen bestaat niet.
Bedankt.
Bedankt lieve [naam].
Bedankt voor ... gelukkige jaren.
Bedankt voor alle liefde                                                                     
Bedankt voor alle liefde die je ons gaf
Bedankt voor alles.
Bedankt voor alles wat je mij hebt gegeven
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan
Bedankt voor de fijne tijd samen.
Bedankt voor je onvoorwaardelijke vriendschap
Bedankt voor wie je was.
Behouden vaart.
Dag lieve (naam)
Dag mijn lieve schat.
Dag vriend.
Dag vriendin.
Dank voor al jouw zorg en liefde.
Dank voor alle liefde.
De Heer is je herder.
De dood kan ons niet scheiden.
De hemel is een stuk rijker.
De herinnering blijft.
Een laatste groet.
Een laatste lieve groet.
Een schitterende ster aan de hemel.
Eindelijk rust.
Forever friends.
Goede reis.
Heel veel liefs.
Ik zal je missen.
Ik zal je nooit vergeten
In mijn/ons hart leef je voort.
In onze harten leef je voort.
Intens is onze verslagenheid.
Je blijft in onze herinnering.
Je blijft voor altijd in onze herinnering.
Je was zo lief voor ons.
Je zal voortleven in onze herinneringen.
Je zult altijd in onze herinnering blijven voortleven.
Jou te kennen was fijn, jou te missen doet ons pijn.
Laatste groet.
Lieve [naam], bedankt voor alles.
Lieve [naam] , rust zacht
Met grote dankbaarheid.
Met liefde gegeven.
Met oprechte deelneming.
Onmisbaar, dat ben jij voor ons.
Onuitwisbaar is de herinnering aan jou.
Onze laatste groet.
Onze liefde is voor altijd.
Ooit zijn we weer samen.
Rust in vrede.
Rust in vrede lieve [naam]
Rust zacht
Tot het einde gestreden.
Tot weerziens.
Uit het oog, maar niet uit ons hart.
Uw nagedachtenis zullen wij in ere houden.
Vaarwel.
Vechten hoeft nu niet meer, rust nu maar uit.
Veel liefs.
Veilig in Jezus armen.
Veilig opgenomen in het rijk van God.
Voor altijd bij God.
Voor altijd in ons hart.
Voor altijd mijn allerliefste.
Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart.
We houden van je.
We zullen je missen.
We zullen je nooit vergeten.